11/01/19     EUROKAZ

A GDJE SU SU BODOVANJA I EVALUACIJE, GOSPOĐO MINISTRICE I CIJENJENI ČLANOVI VIJEĆA?

Obraćamo se potaknuti objavom odluka o dodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi RH za 2019. Smatramo da predloženi Eurokazovi projekti zadovoljavaju sve propisane prioritete, načela i smjernice (kvalitativne, kvantitativne, formalne i administrativne) za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2019. kao i kriterije koje bi pri stručnom vrednovanju trebalo primjenjivati Kulturno vijeće za dramske, plesne te izvedbene umjetnosti sukladno čl. 7 Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (NN 55/16), a sukladni su i strateškom planu Ministarstva kulture 2019.-2021. No pozivati se na te dokumente ionako je u ovoj situaciji groteskno.O svrstavanju izvanisntitucionalne (nezavisne) kulture u istu skupinu s vizualnim umjetnostima nećemo, ovaj put, trošiti riječi. 

Sve su Eurokazove prijavnice za 2019. (kao, uostalom, i sve dosad) rađene pomno: svi su porezi računati ovisno o tome radi li se o porezu  na autorski ili umjetnički honorar ili pak o ugovoru o djelu, tražene su po tri ponude za smještaj i sve ostale usluge, za Eurijalu su Ministarstvu dostavljeni službeno ovjereni troškovnici skupina koje se pozivaju na gostovanje, Eurokazovi glumci igraju za 50€ neto, a umjetnički suradnici dobivaju honorare ispod svakog kriterija. Osim toga, budući da Ministarstvo „sufinancira“, a ne „financira“ produkcije (naravno, ovisno o kojoj je organizaciji/instituciji riječ), aplicirano je i na druge izvore financiranja (TZ Grada Zagreba, Slovak Art Council, Austrijski kulturni forum…).                  

U izradu prijavnica utrošeno je, vjerujemo da je to bjelodano vidljivo, puno temeljitog truda i vremena. 

I sva ta naša, od Ministarstva tražena akribija, dojma smo, urađena je uzaludno jer vaša odluka o dodjeli sredstava nigdje i nikako, a tako je već godinama, ne obrazlaže krnji karakter dodijeljenih sredstava. Jednostavno rečeno: kako se, po kojim kriterijima, pozitivnim i negativnim, čak i uz uvažavanje budžetskih neprilika, i uz samozatajnost u pogledu na nespretnosti s kulturom ove zemlje, došlo do odluke o visini sredstava i kako se s tom krhkom sumom mogu započeti, a kamoli ostvariti financijski precizno obrazloženi projekti

Osim toga, potpuno je nejasno uzimaju li se u obzir produkcijska postignuća iz prethodne godine koja bi, prema svakom valjanom kriteriju, trebala služiti kao poticaj za dodjelu više sredstava, a ne za smanjenje istih. Eurokazova prošlogodišnja produkcija, da spomenemo samo najrecentnije, Povratak osvojila je nagradu publike na Marulićevim danima u Splitu i dvije glumačke nagrade na Festivalu glumca u Županji. Jutarnji list predstavu Majstor i Margarita, izvedenu u okviru Eurijale, proglasio je najboljom predstavom viđenom u Hrvatskoj u prošloj godini.

U sustavu koji nije temeljen na transparentnim kriterijima uvijek će se pojaviti sumnja da je inicijativa dodjele sredstava negdje izvan razložno utemeljenih umjetničkih i odgovornih društvenih usmjerenja. Stoga držimo da nam je svima u interesu, a u pitanju su i razlozi minimalne pristojnosti preraspodjele javnog novca, da se otvori pitanje evaluacije projekata i principa dodjele sredstava prema unaprijed utvrđenom sustavu bodovanja. U tom su smislu procedure Kulture nove i više nego uzorne, a i Vi se na neke njezine dosege i sami referirate u svom Strateškom planu.

Svakom imalo mislećem čovjeku mota se po glavi da bi tu moglo biti na djelu višegodišnje sustavno uništavanje izvaninstitucionalne scene u vidu proizvoljne dodjele sredstava organizacijama civilnog društva, bez ikakve veze s prijavljenim troškovnicima ili kakva obrazloženja. Takav tretman Ministarstva kulture dovodi u sumnju da se sustavno dezorganizira i dezorijentira rad OCD-ova i odvodi njihove ambicije van svake društvene usmjerenosti.                                                                                                                                                     

Stoga vas, pozivajući se na Zakonu o pravu pristupa informacijama, molimo da nam dostavite dokumentaciju temeljem koje ste evaluirali Eurokazove prijavnice, a koja je imala za posljedicu iznos dodijeljenih sredstava Eurokazu (evaluacije ostalih organizacija/institucija u ovom su trenutku i na ovoj razini komunikacije izvan su fokusa našeg zanimanja).

 

 

Branko Brezovec,

umjetnički ravnatelj Eurokaza

Gordana Vnuk,

umjetnička savjetnica Eurokaza