15/05/17     Eurokaz

DIO EUROKAZOVE ARHIVE DIGITALIZIRAN!

Institut za etnologiju i folkloristiku je u sklopu projekta "Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet" digitalizirao dio Eurokazove arhive. Video snimke nekih predstava koje su bile prikazane na prvim Eurokazima, ali i one koje nisu a pripadaju korpusu novog teatra osamdesestih, mogu se sada vidjeti na dvd-u u prostorijama odjela Dokumentacije Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Šubićeva 42, 2. kat.

Materijali se ne smiju kopirati ili presnimavati, ali su dostupni na uvid i za pregledavanje. Pregled materijala može se obaviti isključivo uz prethodnu najavu i dogovor s djelatnicima Dokumentacije, pozivom na telefon 01/4596-742 radnim danom između 9 i 14 sati.

Također su digitalizirani bilteni Dana mladog teatra i Dubrovačkih dana mladog teatra koje je grupa Coccolemocco organizirala u Zagrebu (1974.-1977.) i Dubrovniku (1980.-1982.), te su isto stako dostupni na uvid.