21/09/19    

NASTAVAK GLEMBAJEVIH: EUROKAZOVA KOPRODUKCIJA S TEATROM VOJDAN ČERNODRINSKI PRILEP

Тeatar Vojdan Černodrinski Prilep & Eurokaz Zagreb

 

Glembajevi, još jedna Legenda

Глембаеви, уште една Легенда 

 

varijacija dame Miroslava Krleže


 

režija & аdaptacija: BRANKO BREZOVEC

skladatelj:: NIKOLA MICEVSKI

scena: IVANA KNEZ

kostimi: SUZANA BREZOVEC

svjetlo: RISTE GRKOVSKI & BOBAN SMILKOSKI

ton: TOME TEMELKOSKI

slikarski radovi: PECE RISTESKI

plakat: DEJAN DRAGOSAVAC RUTA


                     

НАЦИ (ИГЊАТ ЖАК) ГЛЕМБАЈ - ANDON JOVANOSKI
банкар, шеф на фирмата Глембај Лтд, вистински таен советник, 69 години
NACI (IGNJAT JACQUES) GLEMBAY - ZLATKO BURIĆ KIĆO
bankar, šef firme Glembay Ltd, pravi tajni savjetnik, 69 godina

 

БАРОНИЦАТА КАСТЕЛИ – ГЛЕМБАЈ - DANIELA IVANOSKA
негова втора легитимна сопруга, 45 години
BARUNICA CASTELLI-GLEMBAY - DOMAGOJ JANKOVIĆ
njegova druga legitimna supruga, 45 godina

 

Dr. phil. ЛЕОНЕ ГЛЕМБАЈ - ZORAN IVANOSKI
син од Игњата и првата негова сопруга родена Базилидес – Даниели, 38 години
DR. PHIL. LEONE GLEMBAY
sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides-Danielli, 38 godina

 

СЕСТРАТА АНГЕЛИКА ГЛЕМБАЈ - АNGELA NAUMOSKA
доминиканка, вдовица на најстариот Глембаев син Иван, родена бароница Зигмунтовиќ Беатрикс, 29 години
SESTRA ANGELIKA GLEMBAY - SUZANA BREZOVEC
dominikanka, udovica starijeg Glembajevog sina Ivana, rođena barunica Zygmuntowicz Beatrix, 29 godina

 

Dr. theol. еt phil. АЛОЈЗИЕ ЗИЛБЕРБРАНТ - DIMITAR CRCOROSKI
информатор на синот на бароницата и нејзин исповедник, 39 години
DR. THEOL. ET PHIL. ALOJZIJE SILBERBRANDT - ROBERT ŠPANIĆ
informator baruničina sina i njen ispovjednik, 39 godina

 

ОЛИВЕР ГЛЕМБАЈ - ISIDOR JOVANOSKI
син на бароницата Кастели и банкарот Глембај, 17 години
OLIVER GLEMBAY - PAVLE VRKLJAN
sin barunice Castelli i bankara Glembaja, 17 godina

 

ТИТУС АНДРОНИКУС ФАБРИЦИ – ГЛЕМБАЈ - ТRAJČE IVANOSKI
кузен на банкарот Глембај, голем жупан во пензија, 69 години
TITUS ANDRONIKUS FABRICZY
kuzen bankara Glembaja, veliki župan u miru, 69 godina

 

Dr. juris ПУБА ФАБРИЦИ – ГЛЕМБАЈ - IGOR TRPČESKI
адвокат, правен советник на фирмата Глембај Лтд, негов син, 28 години
Dr. iuris PUBA FABRICZY - GLEMBAY
advokat, pravni savjetnik firme Glembay Ltd, njegov sin, 28 godina
 
АНИТА - ANA MITOSKA STOJANOSKA
ANITA

 

Glembajevi, još jedna Legenda

 

Projekt Glembajevi, još jedna Legenda nastaje kao finalni rezultat dugogodišnjeg zanimanja redatelja Branka Brezovca za dramu Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže, koju je do sada postavio tri puta, i to u Rijeci, Zagrebu i Prilepu.

 

Na prvi pogled, pogotovo u svom središnjem dijelu, a i finalu, drami se može pripisati dojam prisnosti, komorne koncentracije, psihološke nijanse, pa, prema uobičajenoj akademskoj klasifikaciji, ona je remek-djelo Kreležine kvalitativne faze, koja zaboravlja metodološku i etiološku razbarušenost mladenačke kvantitativne faze, a koja je svoj sublimat sondirala u sedam drama i dramoleta okupljenima pod nazivom Legende. 

 

Brezovec, uranjajući u svoj redateljski rad, sumnja u autoritarnost takove podjele. Za njega, Krležine drame, istina, odlikuje poigravanje s moralnim modalitetima (živjeti opreke, rilkeovski živjeti pitanja), ali i hermeneutička besprijekornost mutnoga u nama. Za osmozu tih dvaju polova kroz sveukupnu Krležinu dramatiku ima dovoljno aktantskih uključivosti.

 

Glembajevi su tako dramski kontinuitet vrteški: radnja prividno napreduje, a zapravo se vraća ili stoji na mjestu (Leone želi produbiti svijest o svojoj poziciji, a zapravo shvaća da mu je ona oduvijek znana). Tu se struktura Glembajevih naslanja, recimo, na dramu-legendu Kristofor Kolumbo.

Drama se otvara i u smjeru one Lasićeve nedefinirane definiranosti: ključne motivacijske poluge iskazuju se tijekom drame kao nepouzdane, nedefinirane (preljub Leoneove majke, razlog Alisine smrti). Veza Glembajevih i Michelangela Buonarrotija, te Salome.

 

Pa tako, na tragu negacije bipolarnosti Krležina dramskog opusa nastaje i predstava Glembajevi, još jedna Legenda. Ona ima karakter scenskog eseja, ali je fikcijski osigurana i natruhama narativa drame: svijet glembajevskih predaka koji u svom moralnom ishodu ne mogu umrijeti, pa perzistiraju u svojoj bezvremenoj esenciji, paralelan je i ravnopravan sa svijetom živih.

 

Producent predstave je NT Vojdan Čerenodrinski iz Prilepa (u ovom trenutku zasigurno najbolji makedonski teatar, s međunarodnom reputacijom i pregrštom festivalskih nagrada).  

Ansambl čine 8 stalno zaposlenih profesionalnih prilepskih glumaca i 5 zagrebačkih glumaca, Eurokazovih suradnika, pretežito slobodnih umjetnika.

 

Ispreplitanje živih likova i njihovih aveti, u radikalno paralelnom mizanscenu i dekoru krenut će prema osvještavanju onih ingenioznih pukotina, koje, po Ubersfeldovoj, odlikuju svaku veliku dramu, a čiju nelogičnost pisac suvereno prikriva abdukcijom ritma i očišta.

Tim ispreplitanjem trebala bi zabljesnuti mogućnost mutnih odnosa likova koje Krležina drama ne dohvaća, ali ih milostivo nudi na uviđaj.

 

Tako će ova predstava-esej, recimo, dotaknuti mogućnost odnosa: Glembay – Angelika (Angelika kao figura Spasa i za starog Glembaja), Leone – Silberbrandt (njihov ljubavnički nagovještaj, pa time i oslabljenost erotskog kontakta barunice i Silberbrandta), odnos Olivera s barunicom i Glembajem (potpuno neelaboriran dramom).

 

Glembajevi, još jedna Legenda izbacuje tako Krležinu dramu iz obzora motivacijske ibsenovštine i približava je strinbergovskoj privatnoj simbolici Puta u Damask.  

Dramaturška operacija s vrlo malo troška i agresije, tek zahvaljujući superiornoj dobrohotnosti  te velike drame.

 

Za Brezovca Glembajevi nisu drama kritike, a predstava aktualizacija mitskog  licemjerja tajkunizacije. 

Glembajevi su drama o Spasu, o cijeni njegove temporalnosti  (Spas: kada?), o cijeni utjehe njegove beskonačne spacijalnosti (Spas: gdje i kome?).