Eurokaz (HR) / Zetski dom (MN)

Medeja, semioklazam

Medeja, semioklazam, koprodukcija Eurokaza i Kraljevskog pozorišta Zetski dom u režiji Branka Brezovca, scenska je dekonstrukcija klasičnog mita o Medeji temeljena na, kako stoji u podnaslovu istoimene drame crnogorskog autora Lj. Đurkovića, "kome-tragediji u 10 slika" i protkana motivima iz tekstova Euripida, J. Anouilha i Ch. Wolf.

Polazeći od Lévi-Straussove ideje da mitove valja, poput glazbene partiture, čitati istovremeno, dakle i sinkronijski i dijakronijski, jer se tek globalnim obuhvaćanjem horizontalnih i vertikalnih motiva otkriva njihov puni smisao, ova predstava bi da ide korak dalje od pukog razotkrivanja latentnih značenja naracije. 

Naime, kako kaže Barthes, živimo u vremenu u kojem više nismo u stanju odvajati označitelje od označenih, ideološko od frazeološkog, pa je i samo demitologiziranje postalo stereotipom. Stoga ova predstava ne razara mit nego znak, ne rascjepljuje značenje nego njegovo prikazivanje, ne raskrinkava simbole već samo simbolično. 
  
Želi biti semioklastična, pa se njezina provedba zadaje i izvan prostornih značenja, scenske logike i redateljske lukavosti.

Predstava, ovaj put, muči svoju muku u razizemnom uredskom prostoru Eurokaza, ali, slično, kao i Bife Titanik, katastrofično prostorno sabita, u sumanutoj borbi za eleganciju višeg reda i poretka.