SUKULTURA

Nositelj projekta: Udruga Domino

Partneri u projektu: Centar za kulturu Novi Zagreb, Kulturni centar Travno, Umjetnička organizacija Eurokaz, Gong, Grad Zagreb.

 

Projektom SuKultura kroz niz radionica, sastanaka i javnih izvedbi predviđena su tri značajna postignuća.

Prvo je formiranje i normiranje sudioničkog programskog tijela za kulturu SuKultura koje će djelovati u općinama Novi Zagreb Istok i Zapad, pri Kulturnom centru Travno i Centru za kulturu Novi Zagreb, u kojem će osnaženi sudionici iz umjetničkih organizacija, organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi kojima je vlasnik i osnivač Grad Zagreb biti osposobljeni za informirano i kvalificirano sudjelovanje u sudioničkom programskom tijelu (vijeću) javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura. Održivost ovog glavnog rezultata projekta zajamčena je i nakon završetka projektnog razdoblja od 24 mjeseca jer za održivost novostvorenog konzultativnog tijela Sukultura, u kojem sudjeluju predstavnici OCDa i UOa i ustanova u kulturi, nisu potrebna sredstva da bi se odvijalo konzultiranje i javno-civilni partnerski dijalog o suradničkim programima u kulturi. Kroz projektne aktivnosti bit će oformljena skupina od 20ak predstavnika OCDa, UOa i ustanova u kulturi, osnaženih i osposobljenih za buduću suradnju u tijelu javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura. Tijekom projekta odlučit će se o sastavu, brojnosti, mandatu i drugim aspektima rada tog tijela javno-civilnog partnerstva za kulturu. Iako je preuranjeno tvrditi, ali namjera je uspostaviti sustav izbora i osvježavanja trećine članova u tijelu SuKultura da bi se zadržao momentum ali i drugim zainteresiranim otvarala mogućnost za sudjelovanje. Broj osnaženih sudionika u ovom projektu bit će izravan čimbenik održivosti ovog konzultativnog mehanizma. Tijekom projektnih aktivnosti bit će otvoren i prostor za dijalog s predstavnicima tijela lokalne samouprave izabranim na lokalnim izborima te s predstavnicima ogranaka političkih stranaka. Tako stvoren socijalni kapital doprinijet će radu i održivosti tijela SuKultura. Za koordinaciju to će tijelo, osim sastanaka, koristiti i aplikacije utemeljene na novim tehnologijama a za čiju upotrebu nisu nužni financijski resursi. U drugoj godini provođenja predloženog projekta bit će proveden inkluzivan proces i izrađena komunikacijska strategija tijela javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura. Detaljnije razrađena komunikacijska strategija za prvu godinu, nakon završetka financiranja ovim predloženim projektom, utjecat će se na kvalitetu i format komuniciranja potreba uspostavljenog tijela Javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura prema budućim potencijalnim donatorima.

Drugo projektom predloženo značajno postignuće je uvođenje programske šifre u kontni plan i proračunsku klasifikaciju u riznici Grada Zagreba, što će biti ostvareno u suradnji s Gradom Zagrebom. Održivost ova dva glavna rezultata ostvarena u predloženom projektu je zajamčena jer bi se u budućnosti olakšalo planiranje i praćenje planova i provedbi kulturnih programa ostvarenih kroz civilno-javno partnerstvo u kulturi na području Grada Zagreba. Time će biti učinjena trajna promjena na razini struktura i procedura za čiju daljnju provedbu nije potrebno osiguravati financijska sredstva jer se radi o dopunama već postojećih procedura koje centri za kulturu i JLS već provode u skladu s pozitivnim propisima. Izmjena će imati multiplicirajući efekt na druge kulturne centre u Gradu Zagrebu, pa i druge jedinice regionalne i lokalne uprave u RH. Za tu svrhu predviđeno je nekoliko ciljanih aktivnosti kojima će se utjecati na vidljivost ovog postignuća.

Ne manje važna jest i koncepcija projektom predloženog izvedbenog programa, trećeg cilja, u koji su ugrađene participativne umjetničke prakse kojima će se unaprijediti pristup kulturnim sadržajima, moguće identificirati i neke od potreba dijela lokalnog stanovništva koje mogu biti u fokusu budućih odluka o kulturnim sadržajima i suradničkim  programima o kojima će uspostavljeno tijelo Javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura odlučivati u budućnosti. Kroz tako zamišljen kulturni program, čiju provedbu predlažemo, izvedbene projektne aktivnosti će utjecati i na socijalno tkivo, generirati socijalni kapital i podršku daljnjem radu suradničkom promišljanju i provedbi kulturnih programa i sadržaja kroz tijelo javno-civilnog partnerstva za kulturu SuKultura.

 

Projekt je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost udruge Domino