Eurokaz / MSU

EURIJALA: PONOS I PREDRASUDE - SCENA ZA DVOJE

Mini festival, potpis i popis Eurokazove sezone

Pored svoje glavne, produkcijske djelatnosti Eurokaz od ove godine pokreće i mini festival pod imenom EURIJALA na kojem će se moći vidjeti nekoliko inozemnih gostovanja kao i rezime predstava Eurokazove produkcije. EURIJALA je, dakle, svojevrsni potpis i popis Eurokazove sezone, a predstave će biti okupljene oko različitih tematskih cjelina. Na ovogodišnjoj, prvoj EURIJALI dajemo uvid u programski profil partnerskih institucija i umjetnika s kojima Eurokaz surađuje i planira surađivati.

 

Nakon Manipulacija u rujnu, sljedeće gostovanje je predstava Ponos i predrasude - scena za Dvoje teatra Anton Podevšek iz Novog Mesta prema romanu Jane Austen i tekstovima Alaina Badioua, a u režiji Matjaža Bergera.
Gostovanje je ostvareno u suradnji s MSU Zagreb.

 

 

 

četvrtak, 10. prosinca 2015. u 20 sati

dvorana Gorgona, Muzej suvremene umjetnosti

Avenija Dubrovnik 17

 

Predstava je na slovenskom jeziku uz titlove na engleskom (Jane Austen) i hrvatskom (Badiou).