EUROKAZ & EMPIRIA TEATAR

UMORNE PRIČE

Umorne priče naziv je autorskog kazališnog projekta baziranog na novelama i pjesmama Antuna Gustava Matoša, s posebnim fokusom na socijalne, kulturološke i emocionalne posljedice koje ostaju nakon proživljenih kriza. Sama priča otvara aktualnu temu o ljudskoj individualnosti. Tko sam ja kao pojedinac? Tko sam ja u društvu i kako ono utječe na moju individualnost.  Krize, društvene ili ekonomske od pamtivijeka otvaraju teme društveno političkih pitanja u sukobu sa individualnim mišljenjem. 

 

Inspirirana individualnim i kolektivnim, te prije svega činjenicom da je cijeli svijet morao prijeći na online metode komunikacije, dolazi ideja korištenja Zoom konferencije koja čini pozadinsku vizualnu scenografiju predstave. Sudionici će ispred kamere svojih uređaja u vlastitom prostoru, animirati scenografski materijal, te na taj način zajednički stvarati  mozaik koji će, mijenjajući se, vizualno pratiti predstavu. 

 

Program je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.